आय-व्यय विवरण बुझाउन दलहरुलाई निर्देशन

आय-व्यय विवरण बुझाउन दलहरुलाई निर्देशन

काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई माघ मसान्तसम्म पछिल्लो आय र व्ययको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचन आयोगले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर माघ मसान्तभित्र सबै राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा १ मा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखापरीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १४ को उपनियम (१) मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

यही व्यवस्था बमोजिम आय र व्ययको विवरण बुझाउन आयोगले दलहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

Share