मुक्तक:

मुक्तक:

त्यो दिन फेरि आउला भनि सबै सहन्छु

पक्कै एक्दिन तिम्लाई मेरो ब्यथा कहन्छु ।

मुटू फुटी टुक्रा भइ मनले हरेश

खाए पनि फेरि जोडि सिंगो पार्ने उपाय

खोजि रहन्छु ।

– मनिषा प्रसाई ।

Share